Uslovi i odredbe

Myrkl Uslovi i odredbe

УСЛОВИ И ПРАВИЛА


Ве молиме внимателно прочитајте ги Условите за користење. Со користење и посета на страниците на: и нивната содржина, се подразбира дека свесно ја прифаќате истата, како и сите последователни промени, без претходна најава и известување. Доколку не ги прифаќате овие услови на користење без ограничувања, Ве молиме да не ја користите нашата интернет страница.


Вие како корисник се обврзани да ги прочитате Условите за користење, а вашата посета / користење на страницата се смета за целосно прифатена. Не користете ги услугите на начин на кој некој може да биде повреден или материјално оштетен. За сите производи понудени на сајтот постои објавена слика и основен опис на производот. Овие услови го регулираат процесот на нарачување, плаќање и испорака на производи што се продаваат преку нашиот онлајн продавач.1. Контакт: МАРТИ АЛКО ДООЕЛ увоз – извоз Битола, со ЕМБС 4412729 и ЕДБ 4002992120778, со седиште на ул.Нико Фундали бр.9, 7000, Битола, 7000, Битола, застапувано од овластено лице МИТКО АЧЕВСКИ со адреса на живеење во Битола, на ул.Нико Фундали бр.9, со ЕМБГ 2409965410018


Податоци за Офицер за заштита на лични податоци Гордана Петреска Тел 075 42 88 44, e-mail: [email protected]


2. Општи правила и услови за корисеше на .www.myrkl.мк

Купувачот ги разбира и ги прифаќа правилата дека услугите и информациите на вeb страницата се приложуваат такви какви што се. За да се користи stranicata купувачот мора да има пристап до интернет дирекно или преку некој друг уред кој има пристап до интернет. Stranicata не презема никаква одговоронст за нарушувањата или техничките проблеми (предизвикани од електронските апарати на корисникот) кој ја попречува употребата на вeb страницата.


3. Референци

Производите се нарачуваат со избирање, со користење на менито “кошничка” и пополнување на електронски формулар. Ако нарачаниот производ не сме во можност да ви го доставиме, ќе бидете контактирани во најкраток можен рок и во договор со вас ќе ви биде понудена замена или ние ќе го отстраниме производот од вашата кошничка во договор со вас. Вашата моментална нарачка е прикажана на страната Мој Профил. Оваа страна покажува детални информации за препаратот, количината и цената. Сите производи што сте одлучиле да ги купите се наоѓаат на страна наречена “кошничка“.


4. Испорака

За потрошувачите од цела Македонија, трошоците за достава се на сметка на купувачот. Za naraчка над 5000 ден трошоците се на товар на продавачот. Според правилникот на Карго Експрес немаме можност за достава надвор од градовите . Нарачаните / Купените производи ги испорачуваме преку курирска служба со која имаме договор за деловна соработка, на начин како што е дефиниран на страната. Нарачките комплетирани пред 13 часот се доставуваат за 24-48 часа (во работни денови). Нарачките направени после 13 часот пристигнуваат за 48+ часа. Исклучоци од ова правило се празници и неработни денови. МАРТИ АЛКО ДООЕЛ увоз – извоз Битола не презема одговорност во случај на задоцнување во испораката поради неточна или нецелосна адреса, виша сила или сообраќајни проблеми. Испорака на роба е можна само на територија на Република Северна Македонија, на адреса наведена во нарачката.


5. Одговорност на корисникот при регистрирање

Кога се користи вeb страницата, корисникот е должен да обезбеди точни и прецизни лични информации кога ќе пополнува формулар за регистрација или/и нарачка. Доколку се дадат погрешни, лажни или нецелосни информации, stranicata го задржува правото за нивно поништување и бришење. Сите дадени податоци се заштитени со закон и можат да се прочитат во политика на приватност.


6. Купување на производ 

Купувачот има можност за купување производ од понудениот асортиман на. веб страната. Кога се прави нарачка купувачот може да одбере производ(и) и количина според можностите на вeb страницата, исто така може да го смени производот во било кое време ПРЕД да го реализира плаќањето односно нарачката.

7. Плаќање на производот

Сите цени во овој webshop се конечни на денот на нарачката и во нив веќе е вклучен ДДВ. Сите цени се изразени во денари Плаќањето на производите се врши со:

1. кредитна/дебитна картичка,

2. во готово, на врата, при превземање на пакетот од курирската служба што ја врши доставата.

8. Информации за производот

Информациите за производите понудени на веб страната се преземаат од декларацијата за поединечни производи, прирачници за внатрешен производ или преземени од материјали (брошури, летоци, веб-страници) кои ги уредува производителот, увозникот или снабдувачот на одреден производ. Ние се стремиме да обезбедиме што е можно попрецизни и подетални информации за одреден производ. Го задржуваме правото на грешка во описот или фотографијата на секој производ. Откако ќе купите било кој производ од оваа веб-страна, препорачуваме внимателно да ги прочитате упатствата на производителот и да ги употребувате производите онака како што е назначено во приложеното упатство.


9. Изјава за безбедност


МАРТИ АЛКО ДООЕЛ увоз – извоз Битола е обврзана да не злоупотребува лични информации од формуларот за нарачка. Личните податоци се сметаат за сите податоци што го идентификуваат идентитетот на купувачот (на пример, име и презиме, адреса за е-пошта, адреса на живеење итн.). Аптека МАРТИ АЛКО ДООЕЛ увоз – извоз Битола нема да обезбеди или открие информации за клиентите на трети лица.


10. Безбедност на податоците


Сите информации за клиентите се строго чувани и достапни само на вработените нa кои им се потребни овие информации за да ги извршуваат своите активности. Сите вработени во МАРТИ АЛКО ДООЕЛ увоз – извоз Битола и деловните партнери се одговорни за почитување на принципите на заштита на приватноста. МАРТИ АЛКО ДООЕЛ увоз – извоз Битола е посветена на обезбедување на заштита на личните податоци на корисникот на начин што собира само основни информации за клиентите кои се неопходни за исполнување на обврските. Во случај на промена на некој од личните податоци (на пример: местото на живеење, адресата за испорака) која е регистрирана при регистрација, купувачот е должен да ја извести МАРТИ АЛКО ДООЕЛ увоз – извоз Битола за секоја промена.


11. Други услови

Условите за продажба може да бидат променети и без претходна најава. Сите потврдени нарачки ќе бидат доставени под условите што важат во моментот на потврдување на нарачката. МАРТИ АЛКО ДООЕЛ увоз – извоз Битола го задржува правото да не испорачува производи врз основа на нарачки со нецелосни и/или неточни информации/податоци.

Врз основа на одредбите од Законот за заштита на потрошувачи (Службен весник на РМ бр. 38/04, 77/07, 103/08, 24/11, 164/13, 97/15, 152/15 и 140/18) МАРТИ АЛКО ДООЕЛ увоз – извоз Битола своите ценети потрошувачи кои купуваат роба преку интернет сајтот ги известува дека:

• продажбата преку интернет страница се извршува во рамките на регистрирана дејност на МАРТИ АЛКО ДООЕЛ увоз – извоз Битола 

• купувачи можат да бидат физички и правни лица;- дека основните обележја на производите можат да се најдат на интернет страницата 

• по Законот за заштита на потрошувачите (Службен весник на РМ бр. 38/04, 77/07, 103/08, 24/11, 164/13, 97/15, 152/15 и 140/18) купување преку наша продажна интернет страница се смета за продажба на далечина, • производите, кои се продаваат на интернет страницата поседуваат својства потребни за редовна употреба на тој вид на производите во согласност со нивната намена која е дефинирана во Декларацијата,

• продажна цена на производите е назначена на секој артикал,

• сите цени се изразени со пресметан ДДВ,

• купените производи ги испорачуваме најдоцна во рок од 48 часа по пат на курирска служба,

• можноста за купување на производи со посебни ценовни погодности и/или со посебни продажни поттикнувања (акциска продажба), се извршува во согласност со условите кои се објавени на интернет страницата

• купувачот при креирање на нарачката, со притискање на копчето ПОТВРДИ презема одговорност за плаќање на нарачаните производи,

• соодветноста на производите од договорот ИСКЛУЧИВО се утврдува по својствата и намената на производите како што е тоа дефинирано на Декларацијата која им припаѓа,

• интернет продавницата е должна да ги испорача производите кои се соодветни на договорот. Ако испорачаните производи не се соодветни на договорот, потрошувачот кој го известил продавачот за несоодветноста, има право да бара од продавачот да ја отстрани несоодветноста, без надомест, со поправка или замена, односно да бара намалување на цената или да го раскине договорот во поглед на тие производи. Сите трошоци кои се неопходни за производите да бидат соодветни со договорот, а посебно трошоци на работење, материјал, преземање и испорака, ги сноси интернет продавницатa, 

• доколку во случај на прием на производите, ако купувачот истите не сака да ги задржи, има право на откажување од договорот и поврат на средства во висина на платената купопродажна цена за предметните производи (со исклучок на членот 96 од Законот за заштита на потрошувачи),

• за производите кои се порачани по пат на интернет продавницата купувачот има право да изјави рекламација на веќе користен производ, на начин кој е дефиниран за производите купени по пат на интернет продавница. Начин и постапка на изјавување можете да ја најдете на страната за рекламации.


ПОДАТОЦИ ЗА ТРГОВЕЦОТ: 2. Контакт: МАРТИ АЛКО ДООЕЛ увоз – извоз Битола, со ЕМБС 4412729 и ЕДБ 4002992120778, со седиште на ул.Нико Фундали бр.9, 7000, Битола, 7000, Битола, застапувано од овластено лице МИТКО АЧЕВСКИ со адреса на живеење во Битола, на ул.Нико Фундали бр.9, со ЕМБГ 2409965410018

Ние користиме колачиња со цел да го подобриме Вашето искуство на нашиот веб сајт.

Pročitajte više